Privacy verklaring Skipke

Skipke gevestigd te Rutten is verantwoordelijk voor de verwerking zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website:                               https://www.skipke.com
Adres:                                      de Bree 5
Postcode/ Plaats:             8381 BS Vledder
Telefoonnummer:             06-30226807
KvK:                                          65412192

Persoonsgegevens die wij verwerken
Skipke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de afgenomen dienst kunnen er verschillende gegevens worden vastgelegd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – mogelijkerwijs- van u vastleggen of verwerken. 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegeven die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch 
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Skipke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Informatie verstrekking
  • Verwerken van een bestelling
  • De website te verbeteren en producten af te stemmen op voorkeuren van klanten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Skipke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Skipke is wettelijk verplicht de basisgegevens uit de administratie gedurende de periode van 7 jaar te bewaren ten behoeve van de belastingdienst (de fiscale bewaarplicht). Skipke bewaart de gegevens uit de administratie voor geen ander doel. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Skipke verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Skipke maakt voor de website gebruik van de diensten van 'Mijnwebwinkel'. De gegevens die de klant invult tijdens het plaatsen van een bestelling, of het sturen van een bericht, worden opgeslagen op de servers van 'Mijnwebwinkel'. 'Mijnwebwinkel' zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruikt gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Skipke maakt voor internet betaling gebruik van Mollie
Als financiële instelling verwerkt Mollie een grote hoeveelheid gegevens van klanten en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de klant, gebruikmaken van de dienstverlening van Mollie. Mollie garandeert een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument. 

Skipke maakt voor pin betalingen gebruik van Izettle
iZettle is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens dat plaatsvindt als een klant van Skipke (“Eindklant”) ervoor kiest om te betalen

Skipke maakt voor de verzending van uw bestelling voor de pakketen  gebruik van Sendcloud voor de brievenbus post wordt gebruik gemaakt van Myparcel.
Zij houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij zorgen ervoor dat de gegevens bij hun worden achtergelaten, veilig opgeborgen zijn. Dit doen ze doordat we werken in de https-omgeving, wat betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor anderen die hier niets mee te maken hebben! Als ze de gegevens aan iemand anders, dan eisen we dat er zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan en ze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gekregen zijn. 

Verder maakt Skipke gebruik van Google Analytics, Facebook en Twitter.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Vanaf 25 mei 2018 heeft u wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skipke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u  of naar een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar van uw persoonsgegevens sturen naar info@skipke.com

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Skipke neemt de bescherming van uw gegevens en privacy serieus en neemt adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

© 2018 - 2024 Skipke | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel